Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Ibu Kartini

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Ibu Kartini

Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa yang bertema Ibu Kartini. siapa yang tidak mengenal pejuang perempuan yang satu ini, kata-kata motivasi yang tidak pernah kita lupakan dari beliau dalam "Dari Gelap Terbitlah Terang" . Beliau berhasil mengangkat harkat dan martbat kaum perempuan pada saat itu.

Nah untuk Contoh Pidato yang akan saya berikan dalam bahasa jawa ini, kamu bisa melihatnya dibawah ini :

 Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.
Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi.
Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani.

Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika.

Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah.

Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkung-langkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika.

Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia.

Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkoging manah.

Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya.

Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sumber : http://adityasyalala.blogspot.com/

Demikian artikel mengenai Contoh Pidato Bahasa Jawa Tema Ibu Kartini yang bisa saya berikan, semoga kalian terbantu dalam mencari tugas-tugas kalian.

Bagikan ya. Plisss... Facebook Twitter Google+

Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Ibu Kartini

Posted by , Published at 15.00. Dari blog Kumpulan Materi Lengkap - Kamis, 14 Maret 2013. 9.52014

Comments Facebook :

Anda baru saja membaca artikel yang berkategori Bahasa Indonesia / Materi Pelajaran dengan judul Contoh Naskah Pidato Bahasa Jawa Tema Ibu Kartini. Anda bisa bookmark halaman ini dengan URL http://materilengkap.blogspot.com/2013/03/contoh-naskah-pidato-bahasa-jawa-tema.html. Terima kasih!